Program Kariera Polskiej Rady Biznesu adresowany jest do osób kreatywnych, odpowiedzialnych,  gotowych zmierzyć się  z wyzwaniami,  zaangażować się w pracę i konsekwentnie dążyć do realizacji celów.  Program  przeznaczony  jest dla:

  • studentów III roku studiów licencjackich i inżynierskich,
  • I i II roku studiów magisterskich uzupełniających,
  • III, IV, V roku studiów magisterskich jednolitych,
  • absolwentów, którzy w dniu rozpoczęcia  konkursu nie ukończyli 30 roku życia.

Programy staży są opracowane tak, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności w interesującej go dziedzinie, mógł skonfrontować wiedzę zdobytą na studiach z praktycznymi zadaniami w pracy lub zweryfikować, czy kierunek w którym się rozwija to właściwa droga. Każdy staż ma swojego opiekuna – mentora, na którego wsparcie i wiedzę stażysta zawsze może liczyć. W ramach każdego stażu uczestnika czeka również kilka godzin przepracowanych wspólnie z szefem firmy, co jest niezwykłym przeżyciem i szansą na rozwój.

Przystępując do Programu, każdy z Uczestników ma obowiązek wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie z ofertą wybranego Pracodawcy oraz samodzielnie rozwiązać wskazane przez pracodawcę  case study. Formularz rejestracyjny, pliki case study oraz ogłoszenia stażowe dostępne są na stronie: www.programkariera.pl. Nabór  zgłoszeń trwa do  31 maja 2016 roku.

Źródło: www.programkariera.pl