Innowacje edukacyjne w Gimnazjum nr 8

Od roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum nr 8  realizowane będą dwie innowacje pedagogiczne. Pierwsza- skierowana do młodzieży, która ukierunkowana jest na przedmioty ścisłe, będzie wykorzystywać w sposób oparty na doświadczeniach zagadnienia z biologii i chemii. „Uczymy się zrozumieć świat“- taka nazwa przyświecała autorkom tej innowacji.


„Dziedzictwo przeszłości źródłem dla  „Lubię to“ gimnazjalistów“ to  projekt skierowany dla młodych ludzi, którzy chcą i umieją wyrażać siebie w formach teatralnych, happeningach, tańcu, śpiewie, dyskusjach. Realizowany on będzie na zajęciach z historii, języka polskiego, zajęć artystycznych i wosu.

Namiastkę tego, czym dysponuje placówka, można było zaobserwować podczas Dni Piastowskich, których realizacja łączyła się z projektem uroczystych obchodów 1050 lecia chrztu Polski. Koordynatorką przedsięwzięcia była nauczycielka historii- Ilona Burdzik- jedna z autorek innowacji humanistycznej.

uczniowie gimnazjum nr 8

fot. arch. Gimnazjum nr 8

Na kilka dni sale gimnazjum zamieniły się między innymi na uczelnię krakowską, gdzie pod opieką wykształconego bakałarza młodzież mogła ćwiczyć się w piśmie i deklinacjach łacińskich. Królewska komnata, królewski tron, a także rycerze- ich rynsztunek i obyczajowość- wszystko to zachęcało
do zaznajomienia się z –tak bardzo lubianym przez nas wszystkich- barwnym kolorytem tych wieków.

uczniowie Gimnazjum nr 8

fot. arch. Gimnazjum nr 8

Kolejną salę stanowił miejski targ. Aby jeszcze bardziej uzmysłowić młodzieży charakter tego miejsca, zadbano, by zwiedzający mogli pogłaskać królika ( co dla dzieci z przedszkola, które odwiedziły szkołę, było wielkim przeżyciem), posłuchać gruchania gołębi i gdakania kur, gdyż i one znalazły miejsce dla siebie. Niezwykłą atrakcją cieszyło się deptanie  kiszonej kapusty-co najlepiej ilustrowała mnogość  śladów  bosych stóp na ziemi. Odwiedzający to miejsce mogli także zakosztować podpłomyków, przyjrzeć się suszonym ziołom, które maskowały ówczesny brak lodówek.

Zwiedzający mogli obejrzeć przedstawienie trupy teatralnej, która w przewrotnej formie próbowała pokazać, iż średniowiecze było czasem rozkwitu kreatywności człowieka- jego poszukiwania sposobu na wyrażanie siebie.
Kolejne sale prezentowały sztuczki alchemiczne, opatrywanie ran, metody leczenia rannych ludzi.
Dni Piastowskie odbiły się szerokim echem wśród odwiedzających je uczniów, rodziców. Niewątpliwie stały się okazją do pokazania tego, iż nauka w formie dużego projektu może zakończyć się lepszym przyswajaniem wiedzy.