Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w roku, w którym ogłoszono konkurs oraz w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ten rok.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach:
www.student.law.uj.edu.pl/~kpg/  www.krakow.rio.gov.pl  www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych

 

 

 

 

 

 

Źródło: serwis www.granty-na-badania.com