Do 26 kwietnia 2016r (kolejny termin 4 Październik 2016r.) można składać wnioski w ramach Erasmus + Młodzież -Akcji 1. Mobilność edukacyjna – Wymiany młodzieżowe

Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Projekty mogą być poświęcone dowolnemu tematowi, najważniejszym celem jest zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni.

W międzynarodowej wymianie może uczestniczyć młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem biorącym udział w programie.

Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Wymiana może trwać od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży.

Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu i waha się pomiędzy 20 a 830 euro);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, stawka dzienna);
– koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia;
– wsparcie finansowe może również pokrywać: koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz osób z mniejszymi szansami, koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów) oraz koszty dwudniowej wizyty przygotowawczej dla maksymalnie dwóch osób.

Kto może składać wnioski
O granty  mogą się  ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje,  instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm , na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=erasmus_11