W pierwszej i drugiej edycji programu, mFundacja przyznała blisko 750 tys. zł na 220 stypendiów przekazanych w ramach 15 programów stypendialnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Nabór wniosków w III edycji programu trwa od 21 marca do 22 kwietnia 2016 roku. Więcej informacji oraz wymagane dokumenty dostępne jest na stronie organizatora: www.mbank.pl/o-nas/fundacja/stypendia.html