Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na drugie półrocze 2016 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 000 zł miesięcznie. Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2016 roku i  prowadzony jest w dwóch kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze – Dziedziny:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury – Dziedziny:

 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-1685.php

Źródło: www.granty-na-badania.com