Do 2 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ClimateLaunchpad 2016. Celem konkursu jest wybór najlepszych wczesnych pomysłów biznesowych związanych z ochroną środowiska/klimatu. Zwycięski projekt otrzyma 10 000 euro

Jak informuje Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. konkurs adresowany jest do osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

Konkurs składa się z trzech etapów. W finale krajowym przygotowane zostały następujące nagrody:

  • Firma LIFEMOTION z Łodzi przygotuje logotyp oraz opracuje graficznie prezentację na finał w Estonii – wartość nagrody 10 000 zł,
  • Firma OTREK Sp. z o. o. Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu przekaże bon na dwudniowe szkolenie z dziedziny przedsiębiorczości wybrane przez laureata konkursu,
  • Kancelaria patentowa „REJMAN” z Wrocławia przygotuje laureatowi zgłoszenie patentowe i udzieli profesjonalnego doradztwa.

W finale w Tallinie przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce – 10 000 euro;
  • II miejsce – 5 000 euro;
  • III miejsce – 2 500 euro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.