Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2016 roku.

Zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów, o stypendia mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne we własnym imieniu jak i instytucje oraz inne jednostki organizacyjne dla swoich kandydatów.

Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium tzn. w ciągu 5 miesięcy. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

Wnioski stypendialne należy składać do dnia 14 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie www.slaskie.pl

 

Źródło: www.slaskie.pl