W roku 2016 przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiej akcji Wędruj z nami ojczystymi szlakami, która swoim zasięgiem obejmie teren całego kraju, od małych miejscowości przez miasteczka po duże miasta i przyczyni się do aktywizacji turystycznej dzieci i młodzieży, rodzin i ludzi starszych.

Akcja Wędruj z nami ojczystymi szlakami adresowana jest do środowisk, które:

– w okresie od kwietnia do października 2016 roku zorganizują co najmniej 2 imprezy turystyczne (rajdy, zloty, wycieczki, wieczory krajoznawcze, konkursy, wystawy, sesje i in.), których tematem przewodnim będzie po-znawanie walorów krajoznawczych własnego regionu, a w szczególności zdobywania regionalnych odznak krajoznawczych i Odznaki Krajoznawczej PTTK.

– prześlą kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony www.tlp.pttk.pl) na adres e-mail: poczta@tlp.pttk.pl do dnia 30.06.2016 r.

– prześlą sprawozdanie z zadań zrealizowanych w ramach akcji na adres e-mail: poczta@tlp.pttk.pl do 15.11.2016 r.

Dla pierwszych 100 środowisk zgłoszonych do akcji przewidziano materiały krajoznawcze m.in. poradniki wyda-wane przez PTTK, książeczki Odznaki Krajoznawczej PTTK i Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK oraz drobne nagrody dla osób uczestniczących w konkursach m.in. puzzle „Mapa Polski dla wędrowców” czy gra memo ”Razem na szlaku”.

 

Więcej informacji: http://kkraj.pttk.pl/110lat/wedruj-reg.pdf

 

Źródło: www.kkraj.pttk.pl