Konkurs ma na celu  promowanie tych, którzy swój sukces osiągnęli dzięki ciężkiej pracy i dobrej koniunkturze, ale też solidnemu marketingowi i planowaniu własnej marki. Nagroda „marka-Śląskie’ jest podziękowaniem za znaczący wkład nagrodzonych instytucji w rozwój woj. śląskiego. Nagrodami honorowane będą również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są Szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.

 

Nominowani i laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, mogą natomiast wykorzystywać fakt jej przyznania w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Nagroda ma na celu promowanie:

 • Najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów oraz osób
 • Produktów, usług
 • Przedsięwzięć

 

 1. NAGRODY przyznawane są w następujących kategoriach :
  • Gospodarka
  • Nauka
  • Kultura
  • Sport
  • Turystyka i rekreacja
  • Produkt
  • Usługa
  • Zdrowie
  • Organizacje pozarządowe
  • Dziedzictwo kulturowe regionu
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Media

 

 1. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, fundacje, redakcje prasy, radia i telewizji oraz inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Warunkiem zgłoszenia kandydata/ubiegania się o Nagrodę jest dostarczenie do Biura kapituły wniosku oraz prezentacji multimedialnej stanowiącej uzasadnienie składanego wniosku.

 

Kompletną dokumentację należy przesłać do 30 czerwca br. Nagrody wręczone zostaną                3 września br. na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach .

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

Więcej informacji na stronie; www.riph.com.pl