Nabór wniosków o przyznanie dotacji

Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2016 r. Wnioski można składać do 13 kwietnia 2016 roku w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), al. Piłsudskiego 60.

Zgodnie z Uchwałą Nr III.23.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.98.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

Dopuszcza się nabór wniosków na realizację zadania własnego Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, przy czym nie może być finansowana realizacja tożsamych zadań przez wnioskodawcę.