Do organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej

Przygotowywany jest program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju 2016-2020, którego głównym założeniem będzie ustalenie kierunków rozwoju sportu zawodowego i amatorskiego, rekreacji i turystyki oraz bazy sportowej zgodnie z możliwościami finansowymi miasta na najbliższe lata.

Dlatego też organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej proszone są, aby  do 22 kwietnia przygotowały informacje dotyczące planów działań na lata 2016-2020 w zakresie: funkcjonowania podmiotu, realizacji celów, oraz rezultatów.

Powyższe informacje należy dostarczyć pisemnie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60, Wydział Kultury, Sportu i Sportu.