Za nami II Światowy Kongres Klastrów

„Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów. Budowanie gospodarki lokalnej i światowej poprzez kooperację międzysektorową” – to hasło naczelne II Światowego Kongresu Klastrów, jaki miał miejsce w Dąbrowie Górniczej.

Kongres jest światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Tegoroczne obrady zdominowane zostały przez temat budowy Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Wierzniowice (TILC), które powstać ma w ramach Programu Polska 3.0.

 

W piątek, 1 kwietnia Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju znalazła się wśród prelegentów – przedstawicieli władz samorządowych naszego regionu – którzy przedstawili korzyści z planowanej inwestycji.

DSC_0077

Centrum Logistyczne w Gorzyczkach to ogromna szansa dla naszego regionu. Rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury – w tym budowa i modernizacja linii kolejowej – a co najważniejsze ogromna liczba miejsc pracy – to główne powody, dla których Centrum jest tak ważnym projektem – mówiła Anna Hetman podczas dyskusji.

 

Centrum umożliwi kompleksowe usługi dotyczące przepływu oraz magazynowania towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej z zachodu, południa i północy z rynkami Dalekiego Wschodu. Tereny przygotowane pod TILC znacząco wspierać będą rozwój gospodarczy w całej aglomeracji nie tylko ze względu na poprawę usług transportowych, lecz również poprzez stworzenie warunków dla powstania nowych dziedzin produkcji i handlu, a co za tym idzie – powstania nowych miejsc pracy. Projekt ten jest wynikiem pracy ekspertów, reprezentantów świata biznesu oraz władz samorządowych i rządowych. Prezydent Anna Hetman jest odpowiedzialna za nadzór prac na terenie powiatu rybnickiego, wodzisławskiego oraz Jastrzębia-Zdroju.

 

Podczas Kongresu wielokrotnie przywoływano Program Polska 3.0 – oddolny projekt zintegrowanych działań, mający na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę wspomnianego, największego w Europie, Ponadnarodowego Centrum Logistycznego. Z uwagi na to, iż Program ten skupia w sobie szereg projektów z różnych dziedzin życia, podczas podejmowanych dyskusji przewijały się tematy tj.: zrównoważony rozwój, nowoczesne górnictwo, zdrowie publiczne, odpowiedzialny transport, czy finansowanie międzynarodowych projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych.

 

II Światowy Kongres Klastrów swą obecnością zaszczycili reprezentanci różnych gałęzi biznesu i światowych klastrów, jak również przedstawiciele świata polityki i nauki. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali również ministrowie rządu polskiego, czeskiego, ukraińskiego, austriackiego, węgierskiego, słowackiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej i Komisji Europejskiej.

Spotkania w ramach kongresu odbywały się 31 marca i 1 kwietnia w Dąbrowie Górniczej.