Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna ogłosił rekrutacje do Programu MOST.

Cel programu:

Poszerzenie  możliwości  kształcenia  się  poprzez  odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty.

 

Beneficjenci:

Program  MOST  jest adresowany do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników III stopnia studiów, których  zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

 

W programie uczestniczą następujące Uniwersytety:

– Uniwersytet Śląski

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– Uniwersytet Łódzki

– Uniwersytet Wrocławski

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika

– Uniwersytet Szczeciński

– Uniwersytet Gdański

– Uniwersytet Opolski

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

– Uniwersytet Warmińsko

– Mazurski w Olsztynie

– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

– Uniwersytet w Białymstoku

– Uniwersytet Jagielloński

– Uniwersytet Warszawski

– Uniwersytet Rzeszowski

– Uniwersytet Zielonogórski

– Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Czas trwania:

semestr lub rok

 

Termin składania podań:

od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

 

źródło:

http://www.eurodesk.pl/granty/most-program-mobilnosci-studentow-w-polsce

Szczegółowe informację dotyczące naboru dostępne są na stronie http://www.uka.amu.edu.pl/