Do 20 kwietnia br. można zgłaszać swoje opinie nt. projektu regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Uwagi i propozycje dot. FIO 2017 można przesyłać na adres fio@mrpips.gov.pl lub poprzez portal mamzdanie.org.pl. 

Więcej informacji oraz formularz konsultacyjny można znaleźć na: http://pozytek.gov.pl/Konsultacje,Regulaminu,konkursu,FIO,w,2017,r.,3906.html

W przyszłym roku po raz kolejny realizowany będzie Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

 

O dofinansowanie będzie można się starać w ramach czterech obszarów: Priorytet 1. Małe inicjatywy, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Priorytet 3. Aktywni obywatele, Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe oraz Priorytet 5 – Pomoc techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę Programu FIO.

 

W ramach konkursu FIO 2017 planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w dwóch terminach:

– oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 1 oraz Priorytecie 2 będzie można składać we wrześniu 2016r.

– oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 3 oraz Priorytecie 4 (w tym KDS) będzie można składać w grudniu 2016r.

Źródło: www.mpips.gov.pl