Szkolenie kadry przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu – Zdroju  realizuje Program Unijny Erasmus+, Akcja K1- Mobilność Szkolnej Kadry, w okresie od października 2015 r. do maja 2016r.

Dyrektor przedszkola oraz nauczycielki Jolanta Pik i Anna Urbasik wzięły udział w siedmiodniowym  szkoleniu zorganizowanym przez Cervantes Training pod tytułem „Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom”, które odbyło się w Alcala de Henares – Madryt (Hiszpania) w dniach od 2 do 8 kwietnia 2016 r. Celem kursu było m.in. nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności potrzebnych do stosowania technologii ICT w kreatywnej pracy.

Działania podczas zagranicznej mobilności obejmowały wykłady oraz warsztaty z zakresu: wykorzystania ICT w edukacji;  zapewnienia nauczycielom praktycznych pomysłów, jak mogą włączyć technologię w swoje dotychczasowe zajęcia; zapoznania nauczycieli z aktualnymi narzędziami Web 2.0; wskazania aktywnych i konstruktywnych metod rozwijających zaangażowanie dzieci w pracy w grupie.

Nabyta wiedza oraz zajęcia praktyczne podczas kursu przyczyniły się do uatrakcyjnienia blogu projektu „Happily ever after” programu eTwinning, realizowanego przez placówkę http://everafterfairytale.blogspot.com/

Ponadto wiedza teoretyczna i praktyczna nabyta przez pracowników przedszkola w trakcie kursu zostanie włączona do planu strategicznego rozwoju instytucji poprzez: stworzenie nowej koncepcji pracy przedszkola na lata 2015-2018; tworzenie przez nauczycieli optymalnych programów nauczania i wychowania  oraz właściwą ich realizację oraz osiągnięcie zakładanych efektów;  propagowanie przykładów dobrych praktyk przedszkoli
i szkół w trakcie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; projektowanie własnych materiałów dydaktycznych za pomocą zasobów cyfrowych przy wykorzystaniu  technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Udział w projekcie umożliwi przedszkolu poprawę jakości pracy oraz dalszą realizację współpracy międzynarodowej.

 

Anna Urbasik