Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.  Uwagi i propozycje należy przesłać  na adres kamil.bobek@mrpips.gov.pl, do 21 kwietnia 2016 r. na formularzu.

Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019 stanowi uzupełnienie oferty programowej skierowanej do organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Program, w obszarze zadań wykonywanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, wpisywać się będzie w kompleksowe rozwiązania dedykowane różnym grupom wiekowym, w tym wsparcia rodziny na różnych etapach życia oraz stworzenia warunków rozwoju młodzieży. Istotą Programu jest kształtowanie tożsamości i solidarnych postaw społecznych młodych ludzi oraz wyposażenie młodzieży w kompetencje dla lepszego funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy. Program stanowić będzie początek drogi w projektowaniu polityki publicznej umożliwiającej stworzenie przestrzeni dla aktywności młodzieży.

Szczegółowe informacje znajdują się  w poniższym linku: www.pozytek.gov.pl/Konsultacje,Programu,Mlodziez,Solidarna,w,Dzialaniu,na,lata,2016-2019,3907.html