Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że termin składania wniosków do programu „Klub” został przedłużony do środy 20 kwietnia.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej, link do aktywacji: https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT. Przypominamy, że dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT lub data stempla pocztowego. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystki:
www.msit.gov.pl oraz na naszych portalach społecznościowych.