Fundacja Nowe Media i Polskie Towarzystwo Kulturalne organizuje konkurs mediów młodzieżowych.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród młodzieży idei rzetelnego dziennikarstwa, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich z uwzględnieniem pracy na rzecz środowiska lokalnego, a także propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego.

Do konkursu można zgłaszać publikacje zbiorowe, oraz publikacje indywidualne. Uczestnikami konkursu mogą być szkoły, placówki szkolno-wychowawcze mająca siedzibę na terenie RP. Terminy nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2016  r. Rejestrujący do 30.04.2016 r. musi dostarczyć pocztą sprawdzoną, wydrukowaną i podpisaną kopie zgłoszenia konkursowego oraz jedną kopię wszystkich zgłoszonych materiałów na adres:

FUNDACJA NOWE MEDIA

Foksal 3\5 lok 33

00-366 Warszawa

Z dopiskiem „FORUM PISMAKÓW”.

Nagrody:

– nagrody rzeczowe,

– dyplomy,

– tytułu Mistrza Pismaków.

źródło:

www.eurodesk.pl

Szczegółowe informację dotyczące naboru określone są w regulaminie zamieszczonym na www.forumpismakow.pl