Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów wspierających integrację uchodźców.

Cel konkursu:

pielęgnowanie,  ochrona  i promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie:

Całkowity budżet 1,6 mln EUR.

Kwota  dotacji od 100 000 EUR do 200 000 EUR.

Maksymalny poziom współfinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci:

– podmioty prawne dysponujące doświadczeniem istotnym w kontekście realizacji celu  programu,  które  prowadzą  działalność  w sektorze  kultury  i  sektorze  kreatywnym  zgodnie  z  definicją  przedstawioną  w  art.  2 rozporządzenia nr 1295/2013 (https://silesia.org.pl/upload/Dziennik%20Urzedowy%20L%20347.pdf );

– w skład konsorcjum mogą również wchodzić organizacje prowadzące działalność

w   innych   sektorach,   np.   w   sektorze   publicznym,   sektorze   edukacji,   sektorze   opieki   zdrowotnej,   sektorze   socjalnym   lub   podobnych   sektorach,   o  ile  będą  one aktywnie uczestniczyć w realizacji wyznaczonych celów.

 Minimalny skład partnerstwa:

wnioskodawcy muszą stworzyć konsorcjum składające się z co najmniej trzech partnerów
w co najmniej dwóch państwach, w którego skład wejdzie wiodący wnioskodawca
i partnerzy.

Termin i sposób składania wniosków:

do 28 kwietnia 2016 r. Formularz wniosku i załączniki do tego formularza należy złożyć
on-line, korzystając z odpowiedniego,  należycie  wypełnionego  formularza  elektronicznego  zawierającego wszelkie istotne załączniki i dokumenty potwierdzające.

Czas realizacji projektu :

Maksymalnie 24 miesiące.

 

źródło:

www.eurodesk.pl

Szczegółowe informację dotyczące naboru dostępne są na stronie o konkursie: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_pl_rev.pdf