Mistrzowie z matematyki

W Szkole Podstawowej nr 4, 8 kwietnia odbył się XIV Miejski  Konkurs  Matematyczny  MAT – MISTRZ.  W konkursie współzawodniczyło 44  najlepszych matematyków z klas IV – VI z 15 szkół podstawowych z terenu Jastrzębia-Zdroju.

Celem konkursu było wyłonienie mistrza matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, popularyzacja matematyki oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów, a także przełamanie niechęci do matematyki.

Konkurs zorganizowali: nauczyciel doradca metodyczny Ewa Majchrzak,  dyrektor SP 4 Maria Mazurek oraz nauczyciele matematyki z jastrzębskich szkół.

Zawodnicy w ciągu godziny musieli rozwiązać zestaw zadań, który wymagał umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce, biegłości  w prowadzeniu  rozumowania, , a przede wszystkim logicznego myślenia. Maksymalnie mogli zdobyć 30 pkt.

Po konkursie uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach w bibliotece „Masnówka” oraz zwiedzali wystawę w Parku Zdrojowym. W tym czasie prace zawodników oceniali nauczyciele pracujący w Komisji Konkursowej.

Komisja Konkursowa: Ewa Rduch SP 4, Izabela Skirtun SP 5, Małgorzata Urbańczyk SP 15, Dorota Zgryska SP 6

Uczniowie, którzy znakomicie poradzili sobie z zestawem zadań konkursowych to laureaci konkursu.

Laureaci konkursu : I miejsce Anna Porwoł z SP 9 (nauczyciel Wioleta Czajor), II miejsce Mateusz Wawrzyczek z SP 1 (nauczyciel Bożena Kuban), III miejsce Michał Sobczak z SP 9 (nauczyciel Wioleta Czajor).

Wyróżnieni uczniowie: Jakub Halfar z SP 9, Przemysław Lasar z SP 15, Piotr Skorupa z SP 17.

W klasyfikacji zespołowej I miejsce zdobyła SP 9, II miejsce SP 3, a III miejsce zajęła SP 15.

Nagrody dla laureatów i wyróżnionych uczniów ufundowali: Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, poczęstunek ufundowała Rada Rodziców SP nr 4.

W imieniu uczniów biorących udział w konkursie serdecznie dziękuję sponsorom.

inf. Ewa Majchrzak