Opowiedzieli o wpływie eksploatacji górniczej na nasze miasto

19 kwietnia w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem: „Wykorzystanie usług opartych na danych satelitarnych w sektorze publicznym – satelity dla społeczeństwa”.

Konferencja zorganizowana została przez: Eurisy (organizacja non-profit zrzeszająca europejskie agencje kosmiczne), Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Polską Agencją Kosmiczną. Do udziału w spotkaniu zaproszono Miasto Jastrzębie-Zdrój, jako jednostkę samorządową będącą przykładem dobrych praktyk w zakresie wykorzystania usług satelitarnych w administracji publicznej. Nasze miasto było reprezentowane przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – Jacka Kmitę i Martę Nurzyńską, którzy, wspólnie z przedstawicielem firmy SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o., przedstawili prezentację pt. „Satelitarny monitoring wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu Miasta Jastrzębia-Zdroju”. Tematyka prezentacji spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

20160419_Warszawa

Szersza informacja o konferencji jest dostępna pod adresem: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/satelity-dla-spoleczenstwa/