Dotacja do „zielonej szkoły”

Miasto Jastrzębie-Zdrój zawarło umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dotację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2015/2016”. 

Dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie objętych 81 uczniów. Łącznie kwota dofinansowania wyniesie 22 410 zł.

Uczestnikami turnusów „zielonej szkoły” będą uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu naszego miasta tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 20 w Zespole Szkół nr 11 oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 10.

 

WFOSiGW2