Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zaprasza do udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu „Energetyka rozproszona gwarancją bezpieczeństwa energetycznego na terenach niskozurbanizowanych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać prace fotograficzne przedstawiające oryginalne rozwiązania z  zakresu mikro i małych instalacji służących do produkcji energii elektrycznej
i ciepła z Odnawialnych Źródeł Energii. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

 

Termin:

do 30.04.2016 r.

na adres:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

ul. Olszewska 12

00-792 Warszawa

lub drogą mailową

biuro@mikroinstalacje.edu.pl

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,368,prosumencki-konkurs-fotograficzny-mikroinstalacje-oze.html

 

źródło:

http://nfosigw.gov.pl