Sukces Sobieskiego w Genewie

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego rozpoczął 2016 rok od kolejnego światowego sukcesu, a dokładniej dwóch medali na 44. Międzynarodowym  Konkursie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2016” w Szwajcarii.

Zaprezentowali  dwa nowe wynalazki, które zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe grono jurorów, które przyznało: złoty medal dla „Iamlost – systemu, który pomaga zagubionym dotrzeć do celu” medal srebrny dla dla Systemu EduSpec wspierającego naukę osób z różnymi dysfunkcjami.

Ponadto pierwsza z prac otrzymała nagrodę specjalną „ Arca Award” od Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców, natomiast druga praca otrzymała dodatkowo „Thailand Award for International Invention” – nagrodę specjalną  Rady Naukowej Tajlandii.

Promotorami systemu „Iamlost” są Krzysztof Smyczek i Marcin Lasak, a uczniami, którzy zaangażowali się w jego realizację są:  Sandra Sitek i Adrian Kuca.

„Iamlost” to innowacyjny system komputerowy, który jest skierowany do osób cierpiących na różnego rodzaju choroby, które bezpośrednio lub pośrednio powodują zanik orientacji w terenie, między innymi alzheimer, zespół aspergera, autyzm. Pomocny jest również dla rodziców, których dzieci będą mogły w razie zagubienia się bezpiecznie wrócić do domu . System „Iamlost” został stworzony po to, aby pomagać takim osobom z udziałem ich opiekunów w odnajdywaniu drogi powrotnej. System przypisuje korzystającym z aplikacji swojego opiekuna, który w razie potrzeby dostaje informację o tym, że użytkownik się zagubił. Aplikacja przesyła obraz otoczenia wraz ze współrzędnymi osoby zagubionej, do przypisanego jej wcześniej opiekuna. Dodatkową możliwością programu jest tworzenie drogi powrotnej dla osoby, która się zagubiła. System ustala drogę powrotu do miejsca, które przy początkowej rejestracji, wybrała osoba sprawująca funkcję opiekuna. Program również automatycznie wyszukuje kursy autobusów z najbliższych przystanków, które pozwolą osobie zagubionej dotrzeć do celu.

Promotorami  i tłumaczami Systemu „EduSpec” wspierającego naukę osób z różnymi dysfunkcjami są: Lidia Gajdzik, Barbara Halska, Marcin Lasak, Katarzyna Kwaśniewska-Sobala, Ewa Maduzia, Jerzy Maduzia, Krzysztof Smyczek, Barbara Sowińska, Bożena Surma, Damian Surma, Agnieszka Wereszczak, Zbigniew Pałasz.

Aż 25 uczniów realizowało różnorodne projekty tworząca całą platformę i są to: Arkadiusz Chodór  3tb, Olgierd Kowaliszyn 3tb, Marcin Wróblewski  3tb, Szymon Wojakowski 1in, Krzysztof Olszok 1in, Franciszek Jaskulski 1in, Patryk Loter  4tf, Patrycja Zagajewska  4tf, Łukasz Pawłowski 1b LO, Zofia Stawowy 1d LO, Daria Kostka 1d LO, Sandra Makles 4tf, Grzegorz Mrózek 3tb, Rafał Szchmidt 3tb, Kamil Bączkiewicz 4tb, Korneliusz Buczkowski 4tb, Marek Sordyl 4tc, Zbigniew Jędrusiak 3tc, Piotr Wożgin 3tc, Martyna Nieszporek 4tf, Paulina Gatner 4tf, Wiktoria Bandura 1b LO, Aleksandra Waltar 1b LO, Mateusz Pacan 1ib, Jarosław Herman 1me.

System  EduSpec to innowacyjna platforma edukacyjna, w której zastosowano  technologię ( html 5.0, CSS i JavaScript). Zbudowana na innowacyjnym silniku zaprojektowanym przez uczniów. Została skonstruowana dla uczniów i studentów, w tym również niepełnosprawnych  oraz z różnymi dysfunkcjami.  Głównymi elementami platformy są  treści z zakresu nauk ścisłych oraz edukacji wczesnoszkolnej. W ich skład wchodzą: animacje komputerowe, interaktywne filmy dydaktyczne, reportaże i gry edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne do edukacji wewnątrzszkolnej. Dodatkowym elementem platformy EduSpec  jest   program „SÓWKA” przeznaczony dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji językowej, w szczególności dla dzieci z: autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, z obniżoną sprawnością intelektualną, z opóźnionym rozwojem mowy. Kolejną częścią platformy jest  aplikacja „4Notes” czyli sieciowy system wymiany notatek, stworzony z myślą o uczniach nieobecnych w szkole. Składa się na niego program umożliwiający dodawanie informacji do bazy danych oraz strona internetowa, poprzez którą uczniowie mają dostęp do zasobów danej klasy. Ostatni element platformy to systemem komputerowy „Wentox”, który może wspomagać proces dydaktyczny w szkole, na studiach lub różnego rodzaju kursach poprzez wygenerowanie testu z dowolnego przedmiotu, działu czy  wybranego zagadnienia.