Szkolenie z obsługi aplikacji internetowej

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS) w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) informują, że 26 kwietnia odbędzie się szkolenie z etapu trzeciego, tj. z obsługi aplikacji internetowej MS2014+.

Szkolenie odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju w sali sesyjnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy al. Józefa Piłsudskiego 60 (I piętro) w godzinach 11.00-14.30. Prosimy o przybycie na szkolenie z własnym laptopem (zostanie udostępniony sygnał WiFi). Tym osobom, które jeszcze tego nie zrobiły przypominamy o konieczności zarejestrowania się w systemie informatycznym na stronie https://mseu.mssf.cz/ tak, aby wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu były już zarejestrowanymi użytkownikami tego systemu.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa drogą elektroniczną na adres: biuro@olza.pl do dnia 24 bm.

Jednocześnie w związku z wtorkowym posiedzeniem Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska informujemy, że termin na składanie wniosków projektowych w OP2 został przesunięty na 31 maja br. Wszystkie pozostałe informacje znajdują się na stronie http://www.cz-pl.eu .

 

Zachęcamy też do korzystania z naszego serwisu tematycznego www.interreg.olza.pl .