Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Do rozdysponowania pozostała kwota  w wysokości 935 500,00 PLN. Oferty należy złożyć do 06.05.2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1809,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html