Petycja Środowiska Osób Niewidomych i Osób Słabowidzących

Środowisko Osób Niewidomych i Słabowidzących wystosowało do premiera RP petycję. Osoby zainteresowane podpisaniem petycji proszone są o przybycie do siedziby PZN w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 16 a, codziennie od godz. 9.00 do 13.00.

Szanowna Pani Beata Szydło

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z brakiem instytucjonalnego systemu rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku oraz narastającymi trudnościami organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych na zaspokojenie różnorodnych potrzeb osób niewidomych, ociemniałych i tracących wzrok apelujemy o utworzenie Narodowego Programu Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących.

Program ten powinien zapewnić każdej osobie z dysfunkcją wzroku bez względu na miejsce zamieszkania dostęp do systematycznej, kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy w osiągnięciu maksymalnie samodzielnego, aktywnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Ustronie Morskie, 12.04.2016 r.