Po raz drugi wołali Bingo!

Czy sportowy refleks, niezwykła spostrzegawczość, ugruntowana wiedza, a także łut szczęścia tak potrzebny w życiu mogą być receptą na niezwykle udaną zabawę? A co, jeżeli ta zabawa połączona jest z odkrywaniem talentów matematycznych, które drzemią w młodych ludziach i czekają tylko na możliwość odkrycia przed światem? Receptę na taki stan rzeczy odnalazły nauczycielki matematyki pracujące w Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu- Zdroju – panie Agnieszka Kalka i Marzena Przygodzka organizatorki II Miejskich Rozgrywek Matematycznych „Bingo!”. Imprezę po raz kolejny objęła swoim patronatem Małgorzata Filipowicz – radna klubu „Samorządne Jastrzębie” miasta Jastrzębie-Zdrój.

„Bingo!” to szansa dla szóstoklasistów – bo właśnie do tej grupy wiekowej adresowany był konkurs. Młodzi, uśmiechnięci uczniowie najstarszych klas jastrzębskich podstawówek tłumnie zasiedli w konkursowych ławkach, by zmagać się z zadaniami matematycznymi, tym samym wykazując niezwykły spryt, spostrzegawczość a także umiejętność myślenia w kategoriach nie tylko matematycznych ale też w sportowych.

„Bingo!” wołali uczniowie, a to ich wołanie niosło radość z przekraczania siebie,z dostrzeżenia drzemiących w sobie możliwości, z radości, iż uczestniczy się w naprawdę dobrej zabawie.

Dlatego teraz możemy głośno zawołać :”Bingo!” –„Mamy Ich!”- zwycięzców drugiej edycji konkursu, który już na stałe wpisze się w plan działań Gimnazjum nr 8. Zwycięzcą II Miejskich Rozgrywek Matematycznych „Bingo!” które odbyły się 25 kwietnie został Michał Adamczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowany przez Bożenę Kuban, miejsce drugie przypadło Bartoszowi Gwizdale ze Szkoły Podstawowej nr 10 przygotowanemu przez Mariolę Skibę, a na trzecie wskoczył Szymon Samborski ze Szkoły Podstawowej nr 19 przygotowany przez Dorotę Bałtroczyk.

Zwycięzcy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody a pozostali uczestnicy dyplomy, słodycze i upominki ufundowane przez sponsorów: radną Małgorzatę Filipowicz, Bank Spółdzielczy, Związek Zawodowy Kadra z kopalni Jas-Mos i Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. Formuła konkursu przypadła do gustu wszystkim uczestnikom dlatego też radna Małgorzata Filipowicz ponownie zapewniła zgromadzonych, że będzie aktywnie wspierać takie projekty.