Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do uczestnictwa w VI edycji programu „Akademia Menadżera Zrównoważonego Rozwoju”. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego studentów w Polsce.

 

Beneficjenci:

Pełnoletni studentów uczelni państwowych i prywatnych, studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, w szczególności:

  • osoby wchodzące na rynek pracy,
  • przedstawiciele lokalnych towarzystw i organizacji, także o charakterze nieformalnym,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzonych działalność na rzecz ochrony środowiska lub lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • osoby aktywnie uczestniczące w inicjatywie obywatelskiej.

Organizator zapewnia:

– wyżywienie;

– zakwaterowanie;

– ubezpieczenie NNW;

– transport w czasie trwania Akademii;

– opieka organizacyjna;

– materiały szkoleniowe;

– w razie potrzeby bilety wstępu na zwiedzanie obiekty.

Staż:

Uczestnicy, którzy w ramach warsztatów przygotują najlepszą propozycję projektu, otrzymają nagrody w postaci płatnego miesięcznego stażu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub wybranej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Termin:

do dnia 13 maja 2016 roku.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://projekty.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/53221/01_04_2016_14_58_50_1.pdf

źródło:

http://www.granty-na-badania.com