Dofinansowanie do inwestycji proekologicznych

Osoby prawne mogą otrzymać dotację celową ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na przedsięwzięcia mające na celu ochronę wód oraz ochronę powietrza atmosferycznego, planowane przez osoby prawne do realizacji w 2017 roku:

 

Dotacje mogą być udzielone na:

 

  1. Zamianę ogrzewania węglowego na elektryczne, gazowe, olejowe oraz podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
  2. Zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
  3. Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Podstawą do rozpatrzenia wniosków są „Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób prawnych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb ich udzielania i rozliczania”, stanowiące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.127.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 października 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVII.164.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 roku.

 

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020 A), w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2016 roku.

 

Druk wniosku można pobrać tutaj. Można go również otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój 513 A) – tel. 32 4785326.