Duże zainteresowanie polsko-czeską współpracą

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się w naszym mieście i sąsiednich gminach projekty współpracy polsko-czeskiej.

Potencjalni beneficjenci Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego INTERREG V-A Republika Czeska – Polska licznie (blisko 60 osób) przybyli na szkolenie z zakresu obsługi aplikacji internetowej MS2014+, w której w obecnej perspektywie finansowej UE przygotowuje się wnioski o dofinansowanie projektów transgranicznych.

Szkolenie, które odbyło się 26 kwietnia w siedzibie urzędu miasta, poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA – Instytucji Zarządzającej Funduszem Mikroprojektów.

Przypominamy, że termin naboru wniosków, które mają być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego upływa 20 maja 2016 roku.

 Więcej informacji o naborze: www.interreg.olza.pl