Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój 31 maja 2016 r. w godz. 13.00 do 17.00 w sali 129 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój organizuje bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania zostaną omówione zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz zasady funkcjonowania i nadzoru nad stowarzyszeniami. Udział w spotkaniu należy zgłosić do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 210A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. 32 47 85 135.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami jakie czekają organizacje pozarządowe.