Sesja Rady Miasta – transmisja na żywo

W czwartek, 28 kwietnia, odbędzie się V sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00. Zapraszamy na bezpośrednią relację z obrad na kanale miasta w serwisie YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2015 roku oraz aktów prawa miejscowego.

 

 1. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 2. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za 2015 rok:

– Kultury i Sportu,

– Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.