Wyposażenie bibliotek Małego Pacjenta to główny cel wielkiej zbiórki książek, organizowanej przez Fundację Zaczytani.org. Akcja ma na celu pomoc małym pacjentom, aby choć na chwilę odwrócić ich uwagę od choroby i rzeczywistości szpitalnej.

Do 23 maja odbywa się zbiórka zarówno nowych, jak i używanych książek, które zostaną przekazane Fundacji Zaczytani.org, na wyposażenie bibliotek Małego Pacjenta w szpitalach, domach dziecka, przychodniach i hospicjach.

W jaki sposób pomóc? Wystarczy przynieść książki do punktów zbiórki, które będą czynne do 23 maja.

Lista miejsc, w których można oddać książki – dostępna jest na stronie akcji  www.zaczytani.org.

Książki można przesłać także na adres:

Centrum Administracyjne Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu
ul. Poprzeczna 3, 49-304 Brzeg
Z dopiskiem „Zaczytani.org”

Więcej informacji o projekcie oraz organizatorach akcji: www.zaczytani.org

Źródło:men.gov.pl