Kernalia w Szkole Podstawowej nr 4

18 i 19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się Kernalia – Święto Patrona Szkoły. W tym roku tematem przewodnim był Ferdynand Wspaniały, bohater książki L. J. Kerna pod tym samym tytułem.

Pierwszego dnia odbyły się szkolny konkurs dla klas I-III na inscenizację do utworu Ludwika J. Kerna oraz występ grupy teatralnej „Farsa” z klas IV-VI. Ponadto miało miejsce spotkanie uczniów z synem Ludwika Jerzego Kerna, Krzysztofem Kernem i jego małżonką. Goście opowiadali dzieciom o tym, co zainspirowało autora do napisania książki „Ferdynand Wspaniały” oraz o pobycie w Łodzi na uroczystości odsłonięcia pomnika Ferdynanda Wspaniałego.

 

Kolejnego dnia w Domu Zdrojowym odbył się IV Miejski  Konkurs Inscenizacji Słowno-Muzycznej do utworów Ludwika Jerzego Kerna. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Anna Hetman, Prezydent miasta. Głównym celem konkursu była popularyzacja twórczości Ludwika Jerzego Kerna, rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci oraz promowanie twórczości artystycznej uczniów. Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III oraz IV – VI.

 

W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła grupa Żaczki ze Szkoły Podstawowej nr 4, której opiekunem jest Ewa Lis. Drugie miejsce zdobył zespół Emocje ze Szkoły Podstawowej nr 1, pod kierunkiem Katarzyny Palczak, a trzecie miejsce – zespół Świetliki ze Szkoły Podstawowej nr 9, którego opiekunem jest Grażyna Stronczek-Pas.

kernalia1

Jury przyznało także wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie za niekonwencjonalne podejście do utworu, dekoracje i kostiumy przyznano zespołowi Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 15, pod kierunkiem Marii Lebiody. Drugie wyróżnienie za ekspresję słowa w spektaklu przypadło grupie Dziesiąteczki ze Szkoły Podstawowej nr 10, której opiekunami są Ilona Pas i Iwona Kulas. Trzecie wyróżnienie za oryginalny scenariusz trafiło do zespołu Fantazja ze Szkoły Podstawowej nr 3 pod kierunkiem Urszuli Słyk, a czwarte za ciekawą interpretację utworu otrzymała grupa Scenka z SP12, której opiekunem jest Barbara Pieczatowska.

 

Jury przyznało także nagrodę za indywidualność sceniczną, którą otrzymał Konrad Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 1.

 

W kategorii klas IV–VI pierwsze miejsce zajęła grupa Kaprys ze Szkoły Podstawowej nr 9, której opiekunem jest Aleksandra Lisak, drugie miejsce zdobył zespól Klasa 6 B ze Szkoły Podstawowej nr 12, pod kierunkiem Zofii Mazur, a trzecie zespół Wesoła gromadka ze Szkoły Podstawowej nr 10 pod kierunkiem Ilony Pas i Iwony Kulas.

 

Jury przyznało wyróżnienie za niekonwencjonalne podejście do utworu dla zespołu Farsa ze Szkoły Podstawowej nr 4, którego opiekunem jest Maria Matyja.

 

Podczas wręczania nagród głos zabrał syn Ludwika Jerzego Kerna, który w swoim imieniu pogratulował wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego oraz wielkiego zaangażowania dzieci i ich nauczycieli w przygotowanie prezentacji wybranych utworów.

inf. nad. SP nr 4