Generalny Inspektor Danych Osobowych ogłosił konkurs na esej pn.: „Przetwarzanie danych osobowych wykładów uczelni na portalu służącym do oceny wykładowców”, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

Beneficjenci:

studenci III – V roku studiów jednolitych oraz I – III roku studiów II-ego stopnia kierunku prawo oraz kierunku administracja uczelni mających prawo do nadawania tytułu magistra.

Termin i sposób zgłoszenia:

do 16 maja na adres e-mail kancelaria@giodo.gov.pl

Nagrody:

– nagroda za zajęcie I miejsca – tablet PC;

– nagroda za zajęcie II miejsca – czytnik e-booków;

– nagroda za zajęcie III miejsca – notatnik cyfrowy.

Organizatorzy mogą także przyznać tzw. nagrody specjalne w postaci bezpłatnych praktyk zawodowych w biurze GIODO w Warszawie dla maksymalnie 5 osób, po uprzednim skierowaniu przez uczelnię, na którą uczęszcza laureat konkursu.

Źródło:

http://www.granty-na-badania.com

Szczegółowe informacje w regulaminie, który jest dostępny na stronie organizatora:

http://www.giodo.gov.pl/420/id_art/9234/j/pl