Oferta na realizację zadania publicznego

Art. 19 a Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę 26 kwietnia do Urzędu Miasta wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Propagowanie sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży z Jastrzębia-Zdroju”, złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą przy ul. Al. Korfantego 8, 40-004 Katowice.

 

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. od 2 maja może zgłaszać uwagi na formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

 

Oferta

Protokół z małego grantu