Od 4 maja do 15 lipca prowadzone będzie Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności. Do badania wylosowano 1688 mieszkań w województwie śląskim.

Celem badania jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludności. Badanie stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej.

 

Pytania dotyczą m.in. cech demograficznych respondentów, ich uczestnictwa w procesie edukacji, oceny stanu zdrowia, warunków mieszkaniowych, aktywności ekonomicznej oraz poziomu i źródeł dochodów. Badaniem objęte są gospodarstwa domowe oraz osoby w badanym gospodarstwie domowym w wieku 16 lat i więcej.

 

Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem (ze wspomaganiem komputerowym) lub użyciem formularza papierowego.

 

Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

 

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

 

Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego można potwierdzić pod nr tel. 32 77 91 291, 695 255 244, e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl