II konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm


Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. Ich lista nie jest zamknięta,
a w chwili ogłoszenia konkursu są to: US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Flinders Partners, Accelerace, FundingBox Accelerator, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), WIOT Technology Group oraz Polski Instytut Badań i Rozwoju (program akceleracyjny Vertical Engine).

Działania podlegające dofinansowaniu:

  • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
  • weryfikacja opracowanej strategii.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.

Wymagany wkład własny wynosi minimum 15% wartości projektu.

Nabór wniosków będzie trwał do 2 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej NCBR http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/ii-konkurs-goglobalpl/dokumenty-do-pobrania/

 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju