Wszechnica Edukacyjna zaprasza na wykłady

Wszechnica Edukacyjna Uniwersytetu Otwartego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie działająca przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest propozycją dla ludzi w wieku aktywności zawodowej i poprodukcyjnym do włączenia się do systemu kształcenia ustawicznego.

Tutaj osoby te mogą aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w procesach zachodzących w otaczającym świecie, w środowisku, w którym żyją, by zachować i zwiększyć sprawność intelektualną i psychiczną. Wszechnica Edukacyjna proponuje słuchaczom wykłady prowadzone przez wybitnych wykładowców między innymi z dziedziny techniki, górnictwa, środowiska, ekonomii, jak i innych nauk społecznych i humanistycznych.

 

Harmonogram wykładów:

– 12 maja, godz. 16.00 – Kult poległego żołnierza. Dzieje idei i destrukcji od czasów napoleońskich do okresu międzywojennego – dr Jerzy Pałosz (AGH),

– 24 maja, godz.16.00 – Czego jeszcze nie wiemy o Ziemi – dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski (AGH),

– 31 maja, godz.16.00 – Bezzałogowe statki latające (drony) – nadzieje i zagrożenie. Pokaz i prezentacja – dr Paweł Ćwiąkała (AGH).

 

Do włączenia się i udziału w zajęciach Wszechnica zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców naszego miasta. Wykłady odbywają się w siedzibie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 61 w sali 103.