Ruszyły pierwsze wypłaty

Już dzisiaj wypłacane są pierwsze świadczenia z programu Rodzina 500 plus. Jastrzębski Urząd Miasta na wypłaty i obsługę programu otrzymał 7 mln 140 tys. zł dotacji z budżetu państwa. Pieniądze otrzymają 402 rodziny w łącznej wysokości 518 tys. zł.

Znacznie większa transza trafi do jastrzębskich rodzin pod koniec miesiąca.

 

Chociaż samorządy mają trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę środków, to pierwsze przelewy zrealizujemy już dzisiaj. Mimo że nie mieliśmy zbyt wiele czasu ani na przygotowanie, ani na szkolenia, to przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja i wydawanie decyzji przebiegają bardzo sprawnie – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

 

W ramach programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. W Jastrzębiu-Zdroju wnioski o przyznanie świadczenia złożyły 4572 osoby, w tym 3216 w wersji papierowej i 1356 elektronicznie. Wydanych zostało 1014 decyzji.

 

O tym, do kogo w pierwszej kolejności trafią pieniądze, decydowała data złożenia wniosku, ale jeszcze ważniejsza była poprawność jego wypełnienia – podkreśla prezydent Anna Hetman.

 

Największe zainteresowanie było, gdy program się zaczynał, obecnie kolejek już nie ma. Wnioski można składać w hali widowiskowo – sportowej, w Urzędzie Miasta przy al. Piłsudskiego 60 oraz w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20A.