W oparciu o procedurę tzw. „małego grantu” do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 26 kwietnia 2016 roku wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Jastrzębski Rajd Rowerowy szlakiem „GREEN VELO”, złożona przez Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” z siedzibą przy ul. Św. Katarzyny 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od  9.05.2016 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Protokół

Oferta realizacji zadania

Formularz uwag