Pięknie czytali

W Szkole Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka w Jastrzębiu-Zdroju 4 maja 2016 odbył się XI Miejski Konkurs Pięknego Czytania. W konkursie wzięli udział reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z Jastrzębia-Zdroju.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie wykonali test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, w oparciu o tekst zaczerpnięty z bajki Ezopa pt. ” Próżny kruk”. Druga cześć konkursu polegała na czytelniczej prezentacji przygotowanych przez organizatorów wierszy Joanny Kulmowej.

W XI Miejskim Konkursie Pięknego Czytania zwyciężyli:
I miejsce Zuzanna Maciejowska (SP nr 5),
II miejsce Kaja Sinacka ( SP nr 3),
III miejsce Katarzyna Adamczyk ( SP nr 1).

Wyróżnienia zdobyli: Emilia Pasionek (SP nr 15),
Sandra Gruca( SP nr 9), Emilia Faryna ( SP nr 4),
Monika Gutowska ( SP nr 4), Ewa Mika( SP nr 16).

Konkurs honorowym patronatem objęła Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  – Anna Hetman.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.
Uczestnikom gratulujemy oraz serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.