Autobusem prosto do Rodziny

„Autobusem prosto do Rodziny” to hasło wyjątkowej akcji, która zostanie przeprowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 30 maja, w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego. Punktualnie o godz. 14.00 z zajezdni przy ul. Przemysłowej 1 wyruszy specjalny, ustrojony plakatami i kolorowymi balonami autobus. Przejazd będzie bezpłatny.

Miesiąc maj związany jest z ideą popularyzacji rodzicielstwa zastępczego w naszym mieście. Promocja i organizacja Dni Rodzicielstwa pozwala na budowanie więzi pomiędzy rodzicami zastępczymi, dziećmi przysposobionymi, powierzonymi i biologicznymi oraz wzmocnienie pozycji rodzin w środowisku lokalnym.

 

Celem akcji jest rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi poprzez tworzenie zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu. Ważnymi elementami akcji są także pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzenie procesu diagnostyczno-kwalifikacyjnego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, czy upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, czyli pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. O rodzinnych formach pieczy zastępczej warto mówić, zwłaszcza, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie są możliwości w tym zakresie, a rodzicielstwo zastępcze często mylone jest z adopcją.

 

Podczas przejazdu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą wręczać wszystkim pasażerom ulotki promocyjne i odpowiadać na pytania dotyczące możliwości niesienia pomocy dzieciom. Przewidziane są także niespodzianki. Swój kurs autobus zakończy na przystanku przy ul. 1 Maja. Następnie w sali diamentowej kompleksu Dąbrówka przewidziano konferencję, którą poprowadzi dr Lidia Wollman.