Minister Środowiska zaprasza studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką. Temat to polityka informacyjna
i komunikacja społeczna w dziedzinie ochrony środowiska.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które między 1 stycznia 2015 r. a 15 września 2016 r. obroniły lub obronią pracę magisterską lub licencjacką na temat działań informacyjnych
i komunikacyjnych w ochronie środowiska. Zgłoszone prace powinny być ocenione przez promotora lub recenzenta na ocenę co najmniej dobrą. Najlepsze prace zostaną nagrodzone

Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2016 r. na adres Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje, regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-lub-licencjacka/