Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy  europejskich do wzięcia udziału  w kolejnym spotkaniu  z cyklu „Środa z Funduszami”, które odbędzie się 1 czerwca 2016 roku w godz. 10:00 – 13:00, przy ul. Powstańców Śląskich 34, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku Rekrutacja na spotkania rozpocznie się od 18 maja 2016 r. i potrwa do 31 maja 2016 r. do godziny 12:00.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: rpo.slaskie.pl/czytaj/sroda_z_funduszami_dla_organizacji_pozarzadowych