Zmienią się nazwy niektórych ulic

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Urząd Miasta przeprowadził analizę skutków zmian w nazewnictwie ulic.

Jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane przeprowadzić je w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następującego po 3 miesiącach od jej opublikowania. Projekt ustawy, bez poprawek Senatu, przekazano do podpisu Prezydentowi RP 4 maja.

 

W Jastrzębiu-Zdroju regulacjom ustawy podlegają ulice: Świerczewskiego, Pawła Findera, Hanki Sawickiej. Odnośnie osoby Józefa Wieczorka – patrona jednej z ulic w dzielnicy Zdrój, zwrócono się do Instytutu Pamięci Narodowej o opinię w kontekście postanowień ustawy, ze względu na wielowątkowy i niejednoznaczny charakter jego działalności społeczno-politycznej w okresie okupacji.

 

Liczba adresów, które ulegną zmianie w wyniku wykonania przepisów ustawy przedstawia się następująco:

– ul. Świerczewskiego – 206 adresów, w tym 39 podmiotów gospodarczych oraz Zespół Szkół nr 13 i parafia rzymskokatolicka,

– ul. Hanki Sawickiej – 90 adresów lokali mieszkalnych, w tym 4 firmy,

– ul. Pawła Findera – 35 adresów, w tym 5 firm,

– ul. Józefa Wieczorka – 249 adresów, w tym 243 lokale w budynkach wielorodzinnych i 13 firm.

 

Wydaje się, że nowe nazwy powinny być zgodne z duchem ustawy, a jednocześnie możliwie spójne z charakterem nazewnictwa ulic zlokalizowanych w sąsiedztwie. Sprawą wkrótce zajmie się Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków.