Oddaj odpady we właściwych punktach

Przypominamy mieszkańcom, że przy ul. Dworcowej 17D znajduje się Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, a przy ul. Norwida 34 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W GPZON-ie przyjmowane są odpady powstające w nieruchomościach zamieszkałych (gospodarstwach domowych) z terenu Jastrzębia-Zdroju, w tym m.in.: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy przeterminowane leki i chemikalia. Punkt przyjmuje odpady nieodpłatnie, należy je jedynie dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt. W ramach promocji i nagradzania postaw ekologicznych zakupiono sadzonki roślin ozdobnych, które rozdawane są mieszkańcom przekazującym do GPZON odpady.

 

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 17.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 12.00. Odpady dostarczone do GPZON muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Żeby uniknąć wątpliwości co do składu wskazane jest, by były one przekazywane w oryginalnych, szczelnych i zamkniętych opakowaniach, bądź opisane.

odpady1

W PSZOK-u odbierane są odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych z nieruchomości zamieszkałych oraz z ogrodów działkowych usytuowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Ponadto punkt przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstające w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej również przez właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego.

 

W okresie od 15 kwietnia do 15 listopada Punkt czynny jest w poniedziałki w godz. od 7.00 do 17.00, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.00 do 15 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. od 7.00 do 15.00.

 

W okresie od 16 listopada do 14 kwietnia Punkt czynny jest w poniedziałki w godz. od 10.00 do 17.00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.00 do 13.00.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://www.jastrzebie.pl/gospodarka-odpadami/jak-segregowac/pszok/gospodarka-odpadami-gpzon/

oraz

http://www.jastrzebie.pl/gospodarka-odpadami/jak-segregowac/pszok/pszok-pszok/

 

fot. arch. JZK