Wybrano członków Rady

Wybrano dziewięciu członków Rady Seniorów miasta Jastrzębie-Zdrój. Rada zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.

 

Kadencja rady trwa cztery lata.

 

W Radzie Seniorów zasiądą:

 

  1. Tadeusz Albiński zgłoszony przez Komisję Zakładową WZZ „Sierpień 80” Emerytów i Rencistów JSW S.A. KWK „Borynia”, „Zofiówka-Jastrzębie Ruch „Jas-Mos”,
  2. Teresa Bułakowska zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim,
  3. Barbara Dzierżawa zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim – Grupa w Jastrzębiu-Zdroju,
  4. Janina Goik zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspólnota Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Zawsze Razem”,
  5. Andrzej Kinasiewicz, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, inicjatywa własna,
  6. Sabina Kowalska zgłoszona przez Stowarzyszenie „Aktywny Senior”,
  7. Bernadeta Magiera, mieszkanka Jastrzębia-Zdroju, inicjatywa własna,
  8. Alina Mikołajczyk zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego,
  9. Andrzej Palinker zgłoszony przez Klub Rekreacyjno-Sportowy „Jestem sobą, więc tańczę” Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju.